17. korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje

Ve dnech 10. – 20. 12. 2021 probíhalo 17. korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje. K dispozici je již také zápis z hlasování.

Výsledek 17. korespondenčního hlasování Regionální stálé konference Středočeského kraje naleznete v zápise z hlasování zde.

Zápisy ze všech korespondenčních hlasování jsou k dispozici ke stažení na našich stránkách zde.