16. ročník soutěže Regiostars Awards 2023

GŘ REGIO vyhlašuje 16. ročník soutěže Regiostars Awards.

Regiostars Awards je tradiční soutěž pořádaná Evropskou komisí, která každoročně oceňuje projekty financované EU, které prokazují excelenci a nové přístupy v regionálním rozvoji. Cílem je motivovat další možné žadatele a příjemce v EU k přípravě projektů. Vítězným projektům se dostává mezinárodní mediální pozornosti. Slavnostní ceremonie proběhne 16. listopadu 2023 v Ostravě (v rámci konference INFORM EU).
Česká republika je opakovaně upozorňována, že v poměru čerpaných prostředků z fondů EU podává málo přihlášek.

Cenu Regiostars mohou projekty získat v šesti tematických kategoriích:

  • Kategorie 1) KONKURENCESCHOPNÁ A INTELIGENTNÍ EVROPA;
  • Kategorie 2) ZELENÁ EVROPA;
  • Kategorie 3) PROPOJENÁ EVROPA;
  • Kategorie 4) SOCIÁLNÍ A INKLUZIVNÍ EVROPA;
  • Kategorie 5) EVROPA BLIŽŠÍ OBČANŮM;
  • Kategorie 6) TÉMA ROKU (2023 – Evropský rok dovedností).

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách soutěže zde.