14. korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje

Ve dnech 6. – 20. 5. 2020 probíhalo 14. korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje. K dispozici je již také zápis z hlasování.

Výsledek 14. korespondenčního hlasování Regionální stálé konference Středočeského kraje naleznete v zápise z hlasování zde.

Přílohy zápisu jsou k dispozici zde.

Zápisy ze všech korespondenčních hlasování jsou k dispozici ke stažení na našich stránkách zde.