13. ročník setkání u kulatého stolu Moravských obcí a měst

Magnus Regio pořádá v červnu 2022 setkání Moravských obcí a měst.

Magnus Regio pořádá dne 7. června 2022 v Brně 13. ročník setkání u kulatého stolu Moravských obcí a měst.

Setkání je určeno vybraným organizačním složkám státu a především také starostům a odborníkům v oblasti životního prostředí. Diskuze bude zaměřena na úlohy vody v krajině, zlepšování života v sídlech, posilování přirozené funkce krajiny, její adaptace na změnu klimatu, hospodaření s vodou i protipovodňových opatření.

Účast na setkání je možná po předchozí registraci.

Bližší informace naleznete na stránkách ministerstva zde.