13. korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje

Ve dnech 9. – 23. 3. 2020 probíhalo 13. korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje. K dispozici je již také zápis z hlasování.

Výsledek 13. korespondenčního hlasování Regionální stálé konference Středočeského kraje naleznete v zápise z hlasování zde.

Příloha zápisu (Návrh řešení Krajského akčního plánu vzdělávání II Středočeského kraje) je k dispozici zde.

Zápisy ze všech korespondenčních hlasování jsou k dispozici ke stažení na našich stránkách zde.