13. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020

MZe vyhlásilo 13. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2014–2020.

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 13. kolo příjmu žádostí na operace 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce, 4.3.2 Lesnická infrastruktura, 6.4.1 Investice do nezemědělských činností a 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách.

Bližší informace naleznete na stránkách ministerstva zde.