12. korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje

Ve dnech 18. 11. – 2. 12. 2019 probíhalo 12. korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje. K dispozici je již také zápis z hlasování.

Výsledky 12. korespondenčního hlasování Regionální stálé konference Středočeského kraje naleznete v zápise z hlasování zde.

Zápisy ze všech hlasování jsou k dispozici ke stažení na našem webu zde.