11. zasedání RSK SčK

Dne 19. 4. 2017 se uskutečnilo 11. zasedání RSK Středočeského kraje. Dnes byl také schválen zápis ze zasedání.

Jedenácté zasedání Regionální stálé konference Středočeského kraje se konalo dne 19. dubna 2017 na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze.

Informace o bodech zasedání a přijatých usneseních naleznete v zápise ze zasedání.

Všechny přílohy zápisu jsou k dispozici ke stažení v souboru ZIP.

Zápisy ze všech zasedání a další dokumenty z činnosti RSK Středočeského kraje naleznete v naší sekci Dokumenty RSK Středočeského kraje.