11. korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje

Ve dnech 8. – 17. 7. 2019 probíhalo 11. korespondenční hlasování RSK Středočeského kraje.

Výsledky hlasování naleznete v zápise z hlasování zde.

Zápisy ze všech hlasování jsou k dispozici ke stažení na našem webu zde.