10. zasedání RSK SčK

Dne 10. 3. 2017 se uskutečnilo 10. zasedání RSK Středočeského kraje. Dnes byl také vydán zápis ze zasedání.

Desáté zasedání Regionální stálé konference Středočeského kraje se konalo dne 10. března 2017 na Krajském úřadě Středočeského kraje v Praze.

Informace o bodech zasedání a přijatých usneseních naleznete v zápise ze zasedání.

Všechny přílohy zápisu jsou k dispozici ke stažení v souboru ZIP.

Zápisy ze všech zasedání a další dokumenty z činnosti RSK Středočeského kraje naleznete v naší sekci Dokumenty RSK Středočeského kraje.