1. zasedání RSK SčK (17. 12. 2014)

17. prosince 2014 se konalo první zasedání Regionální stálé konference Středočeského kraje. Hlavními body 1. zasedání RSK Středočeského kraje byly:

  • schválení statutu a jednacího řádu RSK SčK,
  • volba místopředsedy RSK SčK,
  • volba zástupce RSK SčK a jeho náhradníka do Národní stálé konference,
  • stanovení sekretariátu RSK SčK.

Ing. Iveta Baťalová z Ministerstva pro místní rozvoj ČR představila členům RSK SčK základní informace k územní dimenzi.

Dále byl Bc. Vítězslavem Kalibou (vedoucím Odboru regionálního rozvoje Středočeského kraje) prezentován Regionální akční plán pro území Středočeského kraje.