1. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch

Dne 20. dubna 2016 se uskutečnilo první jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch RSK Středočeského kraje.

Hlavním tématem jednání  se stal nový národní dotační titul 2016+ pro podporu cestovního ruchu v regionech.

Dnes byl také zveřejněn zápis z jednání.

Pracovní skupina Cestovní ruch je jednou z činností Regionální stálé konference Středočeského kraje. První jednání skupiny se uskutečnilo na Krajské úřadě Středočeského kraje v Praze.

Na jednání byl zvolen předseda a místopředseda skupiny a zároveň dovoleni dva noví členové.

Předsedou pracovní skupiny byl zvolen pan Václav Pošmurný, který je zároveň předsedou Krajské sítě Místních akčních skupin Středočeského kraje. Místopředsedou pracovní skupiny se stal Mgr. Karel Horčička, náměstek hejtmana Středočeského kraje pro oblast regionálního rozvoje.

Hlavním tématem jednání se stal nový národní dotační titul 2016+ pro podporu cestovního ruchu v regionech.

Pozvání zúčastnit se jednání a zároveň zodpovídat dotazy členů ohledně dotačního titulu přijala zástupkyně Ministerstva pro místní rozvoj, paní Ing. Jitka Mattyašovská, ředitelka Odboru cestovního ruchu.

Další termín jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch byl stanoven na 24. května 2016.

Zápis z jednání je k dispozici k stažení zde.